کد مطلب : 16148
بايد دنبال فرهنگسازي و ترويج عفاف و حجاب در مدارس باشيم

رييس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي و خانواده آموزش و پرورش گفت: قبل از اينكه به دنبال چرايي كاهش سن آرايش باشيم بايد دنبال فرهنگسازي و ترويج عفاف و حجاب در مدارس باشيم.
جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۳۸
Share/Save/Bookmark
فرشته حشمتيان درباره استفاده دختران دانش‌آموز از لوازم آرايش در مدارس و كمرنگ شدن بحث حجاب در برخي از مناطق تهران،گفت: نمي‌شود كلي قضاوت كرد و براي نمونه مدرسه تزكيه امام صادق از مدارسي است كه دانش آموزان اين مدرسه چادر سر مي‌كنند و مطلقا دانش آموز بدون پوشش چادر را نمي‌بينيد چراكه شرط ورود به اين مدرسه چادري بودن است.

وي افزود: در بحث حجاب نمي‌توان براي مدارس دولتي و غيردولتي به صورت كلي تصميم گرفت چراكه در مدرسه دولتي هم كمرنگ شدن مساله حجاب وجود دارد و نبايد آنها به اين صورت تفكيك كرد.

قبل از اينكه به دنبال چرايي كاهش سن آرايش باشيم بايد دنبال فرهنگ‌سازي و ترويج عفاف و حجاب در مدارس باشيم

وي ادامه داد: مدارس غيردولتي ملزم به اجراي بخش‌نامه و اجراي سياست‌هاي مرتبط با مدارس دولتي و تابع آيين‌نامه‌هاي ابلاغي آموزش و پرورش است از سوي ديگر قبل از اينكه به دنبال چرايي كاهش سن آرايش در بين دختران باشيم بايد دنبال فرهنگ‌سازي و ترويج عفاف و حجاب در مدارس باشيم.

رييس سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي با بيان اينكه ترويج اين فرهنگ در مدارس بايد به عنوان يك بستر مناسب و مثبت براي رفع مشكلات حجاب مورد توجه قرار گيرد،تصريح كرد: موضوع حجاب بايد با در نظر گرفتن سرفصلهاي مناسب در آموزش خانواده، آموزش و تشويق معلمان و ارزيابي آنها لحاظ شود و فضاي محيطي از جمله دانش آموز و دوستان مورد بررسي قرار گيرد چرا كه دانش آموزان در مقاطع مختلف سني و به اقتضاي شرايط سن در الگوپذيري متفاوت هستند لذا بايد بتوان الگوي مناسب با سن آنها ارائه كرد.

به گفته حشمتيان مراقبت همراه با تقويت باورهاي ديني از ضرورتها توجه به حجاب و عفاف است و اگر دانش آموز در اين زمينه تقويت و مورد تشويق قرار بگير به سمت و سوي مثبت اين امر هدايت مي شود. /س
بايد دنبال فرهنگسازي و ترويج عفاف و حجاب در مدارس باشيم